Sökverktyg för öppet publicerade utredningar från LIC i Göteborg och Umeå

Läkemedelsinformationscentralerna (LIC) drivs av landstingen och besvarar läkemedelsfrågor från sjuk- och tandvården. Våra utredningar förmedlar producentobunden och evidensbaserad information baserad på bland annat vetenskaplig originallitteratur, kunskapsdatabaser och handböcker. Centralernas medicinska, farmaceutiska och vetenskapliga kompetens samt standardiserade arbetssätt borgar för hög kvalitet vad gäller sökning, sammanställning, värdering och klinisk tillämpning av data.

För att ta tillvara det stora kunskapskapital som ligger i våra utredningar har LIC i Umeå (ELINOR) och Göteborg (LUPP) beslutat att publicera flertalet av dem öppet i vår norska systerorganisation RELIS databas. Sökverktyget nås tills vidare via RELIS hemsida (www.relis.no) men kommer inom kort att bli tillgängligt här.

Sjuk- och tandvårdspersonal som inte blivit hjälpta av - eller hinner söka i - databasen välkomnas att ställa frågor till sin regionala LIC! Kontaktuppgifter till ELINOR och LUPP finns nedan; information om upptagningsområden samt kontaktuppgifter för övriga LIC hittas på www.lic.nu

ELINOR

E-post: elinor@vll.se
Telefon: 090-785 39 10, mån- fre 8.30-15.00
Webbformulär
Hemsida

LUPP

E-post: lupp.su@vgregion.se
Telefon: 031-342 85 65, mån-fre 09.00-15.30
Hemsida