Frågedatum: 2021-10-08
RELIS database 2021; id.nr. 850, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-10-08 RELIS database 2021; id.nr. 850, LUPP


Monitorering av barnet vid amning och tiamazol-behandling?

Fråga: Enligt rekommendation i produktresumé skall sköldkörtelprover följas på barn till ammande mödrar som behandlas med tiamazol (Thacapzol). Sköldkörtelprover på barnet har nu tagits vid några tillfällen sedan det föddes och samtliga prover har varit normala. Frågeställaren undrar hur länge sköldkörtelproverna bör följas, om det finns några rekommendationer för detta.

Svar: Olika kunskapskällor om amning ger varierande råd om monitorering av barnet under amning vid behandling av modern med tiamazol (methimazol i amerikanska källor). Vi har inte hittat någon källa som anger när eventuell monitorering kan avslutas. Det kan dock noteras att American Academy of Pediatrics inte anser att rutinmässig övervakning av barnets tyroideavärden är nödvändig, utan endast monitorering av tillväxt och utveckling, vilket avspeglas i flera kunskapskällor.

Databasen Janusmed amning anger att risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg, men att barnets tyroideastatus bör följas. Man anger dock inte hur lång denna uppföljning bör vara (1). Kunskapsdatabasen Micromedex anger att tillverkaren anger att monitorering av barnets tyroideastatus ska ske frekvent (varje till varannan vecka) men anger inte heller hur länge den monitoreringen ska pågå (2). I läkemedelsdatabasen Lexicomp, liksom den amerikanska databasen LactMed, spanska e-lactancia och i uppslagsverket Brigg’s skriver man däremot att rutinmässig uppföljning av tyroideastatus hos ammade barn inte behövs, men monitorering vad gäller tillväxt och utveckling rekommenderas (3–6). Utifrån detta kan ni troligen glesa ut provtagningen och huvudsakligen följa tillväxt och utveckling framöver, om modern behandlas med en dos upp till 20 mg. I de flesta studier är det huvudsakligen doser upp till 20 mg undersökts, så för högre doser är kunskapsunderlaget snålare och monitorering möjligen mer motiverat.

Referenser:
  1. Amning | Janusmed [Internet]. [citerad 30 september 2021]. Tillgänglig vid: https://janusmed.sll.se/amning?nplIds=19530623000012
  2. MICROMEDEX® Healthcare Series [Internet]. Greenwood Village, Colorado: Truven Health Analytics; Uppdateras periodiskt [citerad 04 mars 2021]. Tillgänglig vid: http://www.micromedexsolutions.com/
  3. Methimazole Lexicomp® Drug information [Internet]. Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2017 [citerad 30 september 2021]. Tillgänglig vid: https://www.uptodate.com
  4. Methimazole. I: Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006 [citerad 30 september 2021]. Tillgänglig vid: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501024/
  5. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: a reference guide to fetal and neonatal risk. Eleventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2017. 1646 s.
  6. APILAM. Methimazole: Level of risk for breastfeeding according to e-lactancia.org [Internet]. e-lactancia.org. [citerad 30 september 2021]. Tillgänglig vid: http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/methimazole/product/