Frågedatum: 2020-04-01
RELIS database 2020; id.nr. 1267, ELINOR
https://regionvasterbotten.se/fragaelinor
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-01 RELIS database 2020; id.nr. 1267, ELINOR


Krossa klorokintabletter?

Fråga: Med anledning av den pågående Covid-19-pandemi undrar man om klorokintabletter går att krossa till de patienter som inte kan svälja tabletter?

Svar: SVAR: Samtliga registrerade formuleringar är filmdragerade tabletter (1, 2). Generellt sett avråds från delning eller krossning av filmdragerade tabletter då drageringen kan vara avsedd för att skydda användaren eller den aktiva substansen, dölja dålig smak, kontrollera frisättningen eller minska risken för att tablettinnehållet fastnar i matstrupen.

Hydroxiklorokin (Plaquenil)
Delbarhetsinformation för hydroxiklorokin (Plaquenil) saknas i produktresumén (1). Företaget som marknadsför hydroxiklorokin uppger att det saknas data på om produkten kan krossas och rekommenderar därför att det inte görs (3).

Hydroxiklorokin har hög löslighet och tabletterna kan enligt andra källor, om det anses nödvändigt, krossas och lösas i vattenbaserade vätskor för att bilda en oral suspension (4). Manipulering av tabletterna förväntas ha minimal påverkan på biotillgängligheten.

Klorokinfosfat
Klorokinfosfat kan enligt produktresumén delas för att underlätta nedsväljning (men inte för uppdelning av dos) (2). Företaget som marknadsför klorokinfosfat uppger att det saknas data på om produkten kan krossas och rekommenderar därför att det inte görs (5).

Klorokinfosfat har hög löslighet och tabletterna kan enligt andra källor, om det anses nödvändigt, krossas och lösas i vattenbaserade vätskor för att bilda en oral suspension (6, 7, 8). Manipulering av tabletterna förväntas ha minimal påverkan på biotillgängligheten (8).

APL kan tillverka klorokinfosfat oral suspension 15 mg/ml som kan beställas i flaskor om max 300 ml (9). Hållbarheten är 2 månader och leveranstiden är normalt 5 dagar.

Sammanfattning
Data på krossning av både klorokinfosfat och hydroxiklorokin (Plaquenil) saknas och rekommenderas inte enligt företagen som marknadsför produkterna. Enligt andra källor kan dock tabletterna, om det anses nödvändigt, krossas och lösas i vattenbaserade vätskor för att bilda en oral suspension. En oral suspension av klorokinfosfat kan tillverkas av APL.


KONSULTERADE KÄLLOR:
FASS, lakemedelshantering.se (Region Skåne), Sväljes hela, Knuse-/delelisten Oslo universitetssjukhus, RELIS, Micromedex, Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes 3rd edition, APL personlig kommunikation, AHFS, Astimex Pharma personlig kommunikation, Sanofi AB personlig kommunikation.

Referenser:
  1. Plaquenil (hydroxiklorokin). Sanofi AB. Fass.se. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Uppdaterat 2019-02-04. Hämtat från: http://www.fass.se
  2. Klorokinfosfat RPH Pharma (klorokin). Astimex Pharma. Fass.se. Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Uppdaterat 2019-09-02. Hämtat från: http://www.fass.se
  3. Medicinsk information. Sanofi AB. Personlig kommunikation. 2020-03-31.
  4. Hydroxychloroquine sulfate. www.edqm.eu European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare. Uppdaterat 2020-03-27, hämtat 2020-03-31. Hämtat från https://www.edqm.eu/sites/default/files/edqm_paedform_hydroxychloroquine_table.pdf
  5. Medicinsk information. Astimex Pharma. Personlig kommunikation. 2020-03-31.
  6. Micromedex® 2.0 (electronic version). Chloroquine phosphate (Drugdex System). http://www.micromedexsolutions.com/ Uppdaterat 2020-03-25.
  7. McEvoy GK, editor. The AHFS Drug Information. Bethesda: AHSP; 2005. Chloroquine, p 827.
  8. Chloroquine phosphate. www.edqm.eu European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare. Uppdaterat 2020-03-27, hämtat 2020-03-31. Hämtat från https://www.edqm.eu/sites/default/files/edqm_paedform_chloroquine_table.pdf
  9. Medicinsk information. APL. Personlig kommunikation. 2020-04-01.