Frågedatum: 2021-03-31
RELIS database 2021; id.nr. 468, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-03-31 RELIS database 2021; id.nr. 468, ULIC


Nedtrappning av dexametason vid Covid-19

Fråga: Dexametason 6mgx1 i 10 dagar ges till patienter med svår covid-19. Vi har glidit mot att inte avsluta tvärt, utan trappa ner dexametason efter tio dagar. Är detta motiverat ur ett farmakokinetiskt perspektiv, eller är halveringstiden så lång att det är onödigt?

Svar:
Sammanfattning

Aktuella studier och rekommendationer gällande dexametasonbehandling mot covid-19 förespråkar inte nedtrappning. Likaså finns data på att behandling med glukokortikoider i mindre än två veckor sannolikt inte leder till binjurebarksvikt, men detta kan inte helt uteslutas.

Svar

Den generella rekommendationen för glukokortikoider är att dessa bör trappas ut försiktigt, men vid peroral akutbehandling om 2-3 veckor kan kortisonbehandlingen avslutas tvärt utan risk för utsättningsbesvär (1). Produktresumén för dexametason anger att plötslig utsättning av läkemedlet efter mer än 10 dagars behandling kan framkalla akut binjurebarksinsufficiens och utsättning av läkemedlet ska därför ske gradvis (2).

I den randomiserade studien som undersökte dexametason 6 mg/dag i 10 dagar mot covid-19 står inget om nedtrappning, och vi tolkar studien som att de avslutade behandlingen tvärt (3).

En studie som undersökte dexametason 20 mg dagligen i 5 dagar och därefter 10 mg dagligen dag 6-10 (4) mot acute respiratory distress syndrome (ARDS) skriver inte heller något om nedtrappning. Ytterligare en studie undersökte dexametason mot covid-19 i dosen 20 mg dagligen i 5 dagar och därefter 10 mg dagligen i 5 dagar eller till utskrivning från IVA (5). Inte heller i denna studie har man använt nedtrappning.

Rekommendationerna från NIH i USA skriver inget om nedtrappning av dexametason, utan anger behandling i 10 dagar eller tills utskrivning om det sker före dag 10 (6).

Flera källor anger att behandling med kortikosteroider i kortare tid än två veckor inte föranleder behov av nedtrappning (7,8). Dock kan binjurebarksvikt inte uteslutas vid behandling i mer än 5 dagar (9).

Dexametason har en kort halveringstid i plasma men lång antiinflammatorisk halveringstid. Detta har dock sannolikt mindre betydelse för behovet av nedtrappning än behandlingstidens längd.

Referenser:
  1. FAS-UT 3 http://www.fasut.nu/
  2. Dexavit - FASS Vårdpersonal [Internet]. [cited 2021 Jan 27].
  3. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19 - Preliminary Report; RECOVERY Collaborative Group;N Engl J Med. 2020 Jul 17;NEJMoa2021436. doi: 10.1056/NEJMoa2021436. Online ahead of print.
  4. Dexamethasone treatment for the acute respiratory distress syndrome: a multicentre, randomised controlled trial; Jesús Villar et al. Lancet Respir Med. 2020 Mar;8(3):267-276. doi: 10.1016/S2213-2600(19)30417-5. Epub 2020 Feb 7.
  5. Effect of Dexamethasone on Days Alive and Ventilator-Free in Patients With Moderate or Severe Acute Respiratory Distress Syndrome and COVID-19: The CoDEX Randomized Clinical Trial. Bruno M Tomazini et al. JAMA. 2020 Oct 6;324(13):1307-1316. doi: 10.1001/jama.2020.17021.
  6. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/immune-based-therapy/immunomodulators/corticosteroids/
  7. Clinical Pharmacology of Corticosteroids. Dennis M Williams. RESPIRATORY CARE • JUNE 2018 VOL 63 NO 6 http://rc.rcjournal.com/content/respcare/63/6/655.full.pdf
  8. Dexamethasone Therapy in Patients With Brain Tumors - A Focus on Tapering. Ann E. Nahaczewski; Susan B. Fowler; S. Hariharan. J Neurosci Nurs. 2004;36(6):340-343. https://www.medscape.com/viewarticle/498465_5
  9. Glucocorticoid-Induced Adrenal Insufficiency. Alan S. Krasner. JAMA. 1999;282(7):671-676. doi:10.1001/jama.282.7.671