Frågedatum: 2021-07-16
RELIS database 2021; id.nr. 508, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-07-16 RELIS database 2021; id.nr. 508, ULIC


Långvariga biverkningar efter Covid-vaccin

Fråga: Ett större antal patienter har sökt mig med långvarig huvudvärk, myalgi och trötthetskänsla. Huvudvärken sitter i hela huvudet. Patienterna vaknar med huvudvärk. Generell trötthet i kroppen som gör att de helst vill gå och lägga sig en stund. Besvären har suttit 1-2 månader. De flesta patienterna har själva kommit och sagt att det började efter Covid-sprutan. Känner ni till om det finns något som stöder det? Eller är det en slump och uttryck för någon annan virus?

Svar: Huvudvärk, myalgi och trötthet är mycket vanliga biverkningar av vaccin mot Covid-19 (1, 2). I kliniska prövningar har dessa biverkningar setts hos ca 30-60% (3-5) och uppges i de flesta fall ha varit övergående på 1-2 dagar (1, 2, SPC). Vi har inte hittat några uppgifter om långvariga besvär i form av huduvärk, myalgi och trötthet vid sökning i PubMed.

Totalt sett hade t.o.m. 2021-06-30 ca 19000 rapporter om huvudvärk efter vaccination mot Covid-19 med i Sverige godkända vacciner inkommit, samt ca 10000 om trötthet och ca 8000 om myalgi. Det kan inte uteslutas att vissa av dessa rapporter beskriver långvarigt förlopp, men det är idag inte möjligt för oss att analysera detta pga den stora mängden rapporter. Vi har inte återfunnit några meddelanden från Läkemedelsverket eller annan läkemedelsmyndighet om att man har identifierat ett dylikt problem i dagsläget.

Fallen bör rapporteras till Läkemedelsverket om misstanke om biverkning finns.

Referenser:
  1. Anand P, Stahel VP. Review the safety of Covid-19 mRNA vaccines: a review. Patient Saf Surg. 2021 May 1;15(1):20.
  2. Kaur RJ, Dutta S, Bhardwaj P, Charan J, Dhingra S, Mitra P, Singh K, Yadav D, Sharma P, Misra S. Adverse Events Reported From COVID-19 Vaccine Trials: A Systematic Review. Indian J Clin Biochem. 2021 Mar 27:1-13.
  3. SPC Comirnaty, www.fass.se, läst 2021-07-07.
  4. SPC Vaxzevria, www.fass.se, läst 2021-07-07.
  5. SPC Spikevax, www.fass.se, läst 2021-07-07.