Frågedatum: 2022-09-16
RELIS database 2022; id.nr. 636, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-09-16 RELIS database 2022; id.nr. 636, ULIC


Dupixent och leverskada

Fråga: Vi har en patient som behandlats med dupixent (dupilumab) 300 mg varannan vecka i 2 år för atopisk dermatit. Inneliggande sedan 3 veckor tillbaka pga leversvikt där PAD visat bild som vid toxisk hepatit. Oklar utlösande faktor. Eventuellt aktuellt med levertransplantation. Enligt hudläkarna ingen känd biverkan av dupixent, står inte heller något i fass om detta. Vad vet ni om läkemedlet och risk för leverskada eller andra biverkningar?

Svar: Vid sökning i de farmakologiska databaser (Micromedex (1), LiverTox (2), VigiLyze (3) hittar vi inte data som tyder på ökad risk av leverskada vid användning av dupilumab.

Vid sökning i Pubmed (4) hittar vi inte fallrapporter av dupilumaborsakad leverskada.

Referenser:
  1. Micromedex® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: https://www.micromedexsolutions.com/
  2. LIVERTOX – free database from NIH of drugs associated with liver injury – EHSL Vitals (utah.edu)
  3. VigiLyze | UMC (who-umc.org)
  4. www.pubmed.com