Frågedatum: 2021-03-26
RELIS database 2021; id.nr. 111, LÄIF
E-post: laif@skane.se
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
LÄIF
E-post: laif@skane.se
Tlf. 046-174620
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-03-26 RELIS database 2021; id.nr. 111, LÄIF


Febernedsättande vid vaccination

Fråga: Det verkar florera olika rekommendationer på val av febernedsättare efter vaccination av covid-19. Finns det några evidens för att antingen paracetamol respektive cox-hämmare skulle vara mera effektivt som febernedsättare efter vaccination? Att man sedan väljer olika preparat beroende på individuell patients karakteristiska är ju sin sak ex. ej cox-hämmare om hjärtsvikt.

Svar:
Alla typer av vaccin kan ge upphov till lätt temperaturstegring eller feber. Feber betraktas i allmänhet som ett tecken på att kroppens immunförsvar fungerar. Tidpunkten för när den vaccinerade normalt får feber varierar beroende på vaccintyp och uppstår efter vaccination med icke levande vaccin 1 - 2 dygn efter vaccinationen.

I litteraturen hittar man flera studier där man undersökt hur olika antiinflammatoriska och febernedsättande analgetika påverkar immunförsvaret. Studierna handlar sällan om den febernedsättande effekten och är svåra att jämföra eftersom man använt olika analgetika, studiepopulation, dosering och vacciner (1).

I en studie på 142 små barn jämförde man bland annat förekomsten av feber efter influensavaccination där barnen antingen fått ibuprofen, paracetamol eller placebo. I den studien fick bara ett fåtal barn feber och man kunde inte se några skillnader mellan de olika grupperna (2).

Däremot bör man undvika profylaktisk behandling med paracetamol och NSAIDs innan vaccination då de skulle kunna påverka antikroppssvaret (antikropps titers) (1, 3). WHO har angett att paracetamol eller ibuprofen inte bör ges förebyggande mot smärta, d.v.s. inte innan eller i samband med vaccination, men att dessa läkemedel kan tillåtas dagarna efter (4).

Sammanfattning:
Det saknas jämförande studier som visar vilket analgetika som har bäst febernedsättande effekt mot feber till följd av vaccination. Eftersom man är osäker på om förebyggande behandling med febernedsättande kan påverka effekten av vaccinet bör man vänta med behandling till dagarna efter vaccination.

Referenser:
  1. Saleh E M, Moody A , Walter E B. Effect of antipyretic analgesics on immune responses to vaccination. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2016; 12(9), 2391-2402, DOI: 10.1080/21645515.2016.1183077
  2. Walter E B, Hornik C P, Grohskopf L. The effects of antipyretics on immune response and fever following receipt of inactivated influenza vaccine in young children. Vaccine. 2017 Dec; 6664- 71
  3. Prymula R, Siegrist C-A, Chlibek R. Effect of prophylactic paracetamol administration at time of vaccination on febrile reactions and antibody responses in children: two open-label, randomised controlled trials. 2009 October; 374(9698):1339-50
  4. Reducing pain at the time of vaccination: WHO position paper - September 2015. Wkly Epidemiol Rec. 2015 Sep 25;90(39):505-10. English, French. PMID: 26410893.