Frågedatum: 2021-06-22
RELIS database 2021; id.nr. 8664, RELIS Midt-Norge
relis@legemidler.no
www.svelic.se
RELIS Midt-Norge
relis@legemidler.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-06-22 RELIS database 2021; id.nr. 8664, RELIS Midt-Norge


Allergi og vaksinasjon

Fråga: En pasient med allergi mot melk, egg og nøtter, hvor sistnevnte har medført resept på adrenalin (EpiPen), har nå fått tilbud om mRNA koronavaksine (Comirnaty eller COVID-19 Vaccine Moderna). Pasienten er usikker på om dette er trygt. Tilsynelatende inneholder ikke aktuelle vaksiner verken melk, egg eller nøtter? Bør en tilråde at pasient avstår fra vaksinering med tanke på noe økt allergisk respons på vaksinen?

Svar: Allergiske reaksjoner av vaksine er sjeldne. De fleste personer med allergi reagerer ikke på stoffer som finnes i noen av vaksinene, men på pollen, dyreepitel, muggsopp og matvarer. Generelt anbefales det for personer som tidligere har opplevd alvorlige, straksallergiske reaksjoner på stoffer som inngår i en vaksine, at nytten ved vaksinasjon i det konkrete tilfellet vurderes mot risikoen for en alvorlig allergisk reaksjon. Ofte vil forlenget observasjonstid (én time) og økt anafylaksiberedskap på legekontoret eller helsestasjonen være nok til at det er forsvarlig å vaksinere (1).

Ifølge de godkjente norske preparatomtalene (SPC) for Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna, inneholder ikke vaksinene melk, egg eller nøtter (2, 3).

Folkehelseinstituttet (FHI) oppgir at personer med tidligere alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon på andre vaksiner, mat, medisiner eller annet, kan vaksineres med koronavaksine. Det tas da ekstra forholdsregler, blant annet med forlenget observasjonstid etter vaksinasjon. Ved tidligere alvorlig eller livstruende allergisk reaksjon på første koronavaksinedose, koronavaksine eller på koronavaksinens innholdsstoffer frarådes det å gi andre dose. Hos en person som har opplevd en ikke alvorlig allergisk reaksjon på første koronavaksinedose kan det være aktuelt å gi andre dose. Dette gjelder dersom lege vurderer at risikoen ved eventuell COVID-19-sykdom veier tyngre enn risikoen for allergisk reaksjon ved vaksinering (4).

I samråd med FHI og Statens legemiddelverk (SLV) ber vi om at helsepersonell som har spørsmål om COVID-19-vaksiner, eller kombinasjon av vaksine sammen med andre legemidler, kontakter FHI på telefon 21 07 70 00 eller på e-post: vaksine@fhi.no.

Sammanfattning: Ifølge preparatomtalene for Comirnaty og COVID-19 Vaccine Moderna inneholder ikke vaksinene melk, egg eller nøtter. De fleste personer med allergi reagerer ikke på stoffer som finnes i noen av vaksinene og kan vaksineres med koronavaksine. Vanligvis vil forlenget observasjonstid og økt anafylaksiberedskap på legekontoret eller helsestasjonen være nok til at det er forsvarlig å vaksinere.

Referenser:
  1. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjon av personer med allergi. I: Vaksinasjonsveilederen. https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/ (Sist oppdatert: 21. mai 2021).
  2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Comirnaty. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 2. juni 2021).
  3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) COVID-19 Vaccine Moderna. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 17. juni 2021).
  4. Folkehelseinstituttet. Koronavaksine - informasjon til befolkningen. I: Vaksinasjonsveilederen. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/ (Sist oppdatert 21. juni 2021)