Frågedatum: 2020-03-31
RELIS database 2020; id.nr. 6104, RELIS Nord-Norge
relis@unn.no
www.svelic.se
RELIS Nord-Norge
relis@unn.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-03-31 RELIS database 2020; id.nr. 6104, RELIS Nord-Norge


Budesonid - bør planlagt oppstart utsettes grunnet covid-19?

Fråga: Henvendelse fra farmasøyt: Henvendelsen gjelder en pasient med proktitt hvor det vurderes oppstart med Cortiment (budesonid). Lege stiller spørsmål vedrørende om det er lurt å avvente behandlingen til koronasituasjonen er mer under kontroll. Bakgrunnen for betenkningen er mulig immunosuppresiv effekt.

Svar: Saken ble diskutert muntlig med spørsmålstiller etter intern diskusjon. Vi vurderer at nødvendig behandling med aktuelle medisiner, herunder glukokortikoider med lokal effekt i tarmen ikke skal utsettes. Dette er en forlengelse av rådet fra Statens legemiddelverk om at langvarig behandling med steroider ikke skal avsluttes profylaktisk under pågående pandemi: Har covid-19 betydning for bruk av legemidler. Videre tilnærming bør gjøres av lege eventuelt i samråd med spesialist.

Momenter vektlagt

  • For aktuell medisin er i tillegg systemisk opptak lavt, i preparatomtalen anslått til cirka 10 % (1), noe som indikerer at immunsuppresiv effekt vil være lav. IBD-Canada, som spørsmålsstiller har identifisert, har også spesifikt vurdert at Cortiment ikke undertrykker immunsystemet, se lenke Covid-19 and IBD (2).


  • Tilnærming til proktitt generelt ble diskutert med utgangspunkt i oppslagsverket UpToDate, hvor peroral glukokortikoider er en mulig modalitet men andre alternativ bør vurderes først - herunder lokalbehandling med klyster/stikkpiller med 5-aminosalisylsyreforbindelser (3).


  • Subopitmalt behandling av sykdom, herunder inflammatorisk tarmsykdom kan tenkes å være en risikofaktor for alvorlig forløp med covid-19 isolert.

  • Referenser:
    1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Cortiment. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 1. mars 2018).
    2. Crohns and Colitis Canada. Covid-19 abd IBD. https://crohnsandcolitis.ca/. (Sist oppdatert: 26. mars 2020).
    3. Hashash JA, Regueiro M. Medical management of low-risk adult patients with mild to moderate ulcerative colitis. Version 34.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 25. november 2019).