Frågedatum: 2020-04-27
RELIS database 2020; id.nr. 6125, RELIS Nord-Norge
relis@unn.no
www.svelic.se
RELIS Nord-Norge
relis@unn.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-27 RELIS database 2020; id.nr. 6125, RELIS Nord-Norge


Oralt inntak av hydrogenperoksid hos barn

Fråga: Henvendelse fra tannlege: Som et ledd i smittevernsprosedyrer for tannbehandling av pasienter (friske, mistenkt eller bekreftet smittet med covid-19) brukes hydrogenperoksid 1 % i 1 minutt før tannbehandling. For de pasienter som ikke klarer å spytte ut, er det noen alvorlige bivirkninger med å svelge dette? Tenker spesielt på barn da vi behandler barn ned til 3-årsalder.

Svar: Vi har ikke funnet beskrivelser av bivirkninger ved inntak av hydrogenperoksid 1 % i forbindelse med tannbehandling hos barn.

Giftinformasjonen angir at peroralt inntak av hydrogenperoksid i konsentrasjoner på inntil 3 % normalt gir lett irritasjon (1). Hydrogenperoksid kan inngå i produkter som for eksempel hårblekingsmidler, kontaktlinseprodukter og rengjøringsmidler. Den svenske giftinformasjonssentralen angir at inntak av husholdningsprodukter med lavt innhold av hydrogenperoksid (under 6 %) er irriterende, men at det er relativt ufarlig om et barn smaker på en liten mengde (slurk) (2).

I følge oppslagsverket Micromedex er toksisk dose hydrogenperoksid ikke godt definert. Inntak er relativt vanlig, men alvorlig toksisitet er sjelden ved inntak av husholdningsprodukter med hydrogenperoksid. Alvorlig toksisitet oppstår generelt bare ved inntak av hydrogenperoksidprodukter med høyere konsentrasjon (over 10 %) (3).

Amerikanske «Agency for Toxic Substances and Disease Registry» angir at inntak av hydrogenperoksidløsninger på konsentrasjoner inntil 9 % generelt ikke er toksisk. Det oppgis imidlertid at til og med løsninger på 3 % er mildt irriterende på slimhinner og kan gi oppkast og diaré (4).

KONKLUSJON
Bivirkninger av hydrogenperoksidløsninger svakere enn 3 % er generelt ikke omtalt i de kildene vi har undersøkt. Basert på det som er kjent om inntak av små mengder husholdningsprodukter med hydrogenperoksid hos barn er det ikke forventet av svelging at en liten mengde 1 %-løsning skal gi alvorlige bivirkninger.

Referenser:
  1. Giftinformasjonen. Hydrogenperoksid - behandlingsanbefaling ved forgiftning. https://www.helsebiblioteket.no/forgiftninger/gasser-og-kjemikalier/ (Publisert: 14. april 2020).
  2. Giftinformationscentralen (Swedish poisons information center). Hushållsprodukter med väteperoxid. https://giftinformation.se/kemikalieregister/hushallsprodukter-med-vateperoxid/?listPageId=692 (Sist oppdatert: 29. juli 2019).
  3. Micromedex® 2.0 (online). Hydrogen peroxide (Drugdex System). https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 28. mars 2020).
  4. Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Medical Management Guidelines for Hydrogen Peroxide. https://www.atsdr.cdc.gov/MMG/MMG.asp?id=304&tid=55 (Sist oppdatert: 21. oktober 2014).