Frågedatum: 2020-04-01
RELIS database 2020; id.nr. 12759, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-01 RELIS database 2020; id.nr. 12759, RELIS Sør-Øst


Metformin mot covid-19-virus

Fråga: Det ønsker litteratur om metformin mot coronavirus (covid-19). Hva ligger til grunn for forhåpninger, og hva er det teoretiske farmakologiske prinsippet?

Svar: Det har vært flere medieoppslag knyttet til dette, men det fremgår ikke hvor de har informasjonen fra. Dette ser ikke ut til å være publisert og tilgjengelig i PubMed. Ting går raskt på dette feltet nå, og flere arbeider er lagt ut før publisering, eller prepublisert i et tidsskrift som et utkast.

Det er mulig at det er en publikasjon fra Gordon og medarbeidere som ligger til grunn (1, vedlagt). Disse forfatterne har undersøkt virale proteiner og hvilke humane proteiner de ser ut til å interagere med. De har deretter identifisert 69 legemidler som ser ut til å ha en effekt på/kunne modifisere disse humane proteinene, blant dem metformin. Metformin modulerer mTOR, et proteinkompleks som regulerer celleproliferasjon og autofagi. De skriver at de går videre med in-vitro-studier. Effekt på covid-virus er ikke vist i kliniske studier.

Referenser:
  1. Gordon DE, Jang GM, et al. A SARS-CoV-2-human protein-protein interaction map reveals drug targets and potential drug-repurposing. BioRxiv. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.002386v3, sett 31. mars 2020.