Frågedatum: 2020-04-07
RELIS database 2020; id.nr. 12791, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-07 RELIS database 2020; id.nr. 12791, RELIS Sør-Øst


Bør triamcinolon injeksjoner unngås til allergikere med tanke på eventuell smitte med covid-19?

Fråga: En lege spør om behandlere bør unngå å gi Kenacort (triamcinolon) injeksjoner til allergikere nå i forhold til risiko for nedsatt immunforsvar om man blir smittet av covid-19 sykdom.

Svar: Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet oppdaterer jevnlig og hyppig sine anbefalinger vedrørende bruk av ulike medikamentgrupper under den pågående covid-19 pandemien.

Statens legemiddelverk skriver følgende på sine temasider om koronavirus:
"Til deg som har alvorlig allergi/sesongallergi:

•Hvis du er plaget av allergi, og normalt får behandling med steroider (prednisolon tabletter), kan det hende at du i år heller får injeksjon av steroider ettersom det er mangel på og rasjonering av prednisolon."


Videre skriver de:

"Råd til leger:
•Sikre best mulig behandling av pasientens grunnsykdom under covid-19-pandemien. Skulle de bli smittet av SARS-CoV-2, er det viktig at grunnsykdommen er under best mulig kontroll.

•Alle pasienter som får noen form for immundempende behandling, bør ikke endre behandling på grunn av fare for covid-19. Det finnes så langt ikke faglig grunnlag for å si at immundempende behandling gir økt risiko for å bli smittet av SARS-CoV-2.

Spesielle råd for behandling av allergi/sesongallergi:

•Optimaliser behandling med systemisk antihistamin og lokalbehandling med antihistamin og/eller lokale steroider.
•Dersom det er behov for tilleggsbehandling med systemiske steroider, er normalt anbefalingen korttidsbehandling med prednisolon tabletter. Det er for øyeblikket mangel på prednisolon til systemisk bruk, og prednisolon er rasjonert. Legemiddelverket mener derfor at depotinjeksjoner med steroider for øyeblikket er det beste alternativet hvis steroidbehandling er helt nødvendig.
•Prednisolon tabletter må under rasjoneringen forbeholdes pasienter som allerede står på behandlingen, slik at de ikke må avbryte behandling uten nedtrapping."

Referenser:
  1. Statens legemiddelverk. Advarer mot å endre pågående legemiddelbehandling på grunn av covid-19. https://legemiddelverket.no/nyheter/advarer-mot-a-endre-pagaende-legemiddelbehandling-pa-grunn-av-covid-19. (Publisert: 6. april 2020).