Frågedatum: 2020-08-25
RELIS database 2020; id.nr. 13301, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-08-25 RELIS database 2020; id.nr. 13301, RELIS Sør-Øst


Sulfametoksasol eller trimetoprim (Bactrim) mot covid-19?

Fråga: Kan Bactrim (sulfametoksazol+trimetoprim) ha god effekt mot covid-19? Finnes det noen studier på dette?

Svar: Sulfametoksazol/trimetoprim hemmer bakteriell folsyresyntese (1), og legemidlet er i covid-19 sammenheng mest aktuelt som kjemoprofylakse eller for behandling av sekundær bakteriell infeksjon.

Det er så vidt vi vet ikke publisert noen studier på sulfametoksazol og/eller trimetoprim som behandling mot covid-19. I databasen clinicaltrials.gov er det registrert to kliniske studier med sulfametoksazol/trimetoprim i behandling av alvorlig syke pasienter med covid-19:

I en åpen fase II studie i Bangladesh er det planlagt å forsøke sulfametoksazol/trimetoprim hos pasienter med alvorlig covid-19 (2). Det er planlagt å inkludere i underkant av 100 pasienter.

I en gresk, åpen fase II studie, forsøkes IL-1 reseptorantagonisten (Anakinra) tidlig i forsøk på å bremse inflammatorisk respons hos covid-19 pasienter med risiko for å utvikle alvorlig respirasjonssvikt (3). I denne studien gis sulfametoksazol/trimetoprim i tillegg som kjemoprofylakse.

Sammanfattning: Det foreligger per i dag ikke studier av sulfametoksazol / trimetoprim ved covid-19, et par mindre fase II studier pågår.

Referenser:
  1. Clinical Pharmacology database. Sulfamethoxazole, trimethoprim. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sett 24. august 2020).
  2. ClinicalTrials database. NCT04470531. clinicaltrails.gov (Søk 24. aug 2020)
  3. ClinicalTrials database. NCT04357366. clinicaltrails.gov (Søk 24. aug 2020)