Förstahandsval vid behandling med kalciumflödeshämmare. Risk för ankelödem.

Förstahandsval vid behandling med kalciumflödeshämmare. Risk för ankelödem.

Referenser