Om SVELIC

SVELIC.se är en svensk söksida för den norska publiceringsdatabasen RELIS, där de norska och svenska läkemedelsinformationscentralerna (ELINOR i Umeå, LUPP i Göteborg, ULIC i Uppsala, CLINT i Örebro, LiLi i Linköping, LÄIF i Lund och KAROLIC i Stockholm) publicerar oberoende evidensbaserade läkemedelsutredningar (avidentifierade). Utredningarna är skrivna på svenska eller norska.

Utredningarna, som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvariga för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.