Fråga till LIC

Hälso- och sjukvårdspersonal

Hälso- och sjukvårdspersonal är välkomna att ställa läkemedelsrelaterade frågor till läkemedelsinformationscentralen i aktuell region.

För att ställa fråga till ELINOR i Umeå, LUPP i Göteborg, ULIC i Uppsala, CLINT i Örebro, LiLi i Linköping och LÄIF i Lund, vänligen klicka på aktuell region/läkemedelsinformationscentral.


Kontaktuppgifter till övriga LIC återfinns på LIC:s hemsida.


Privatpersoner

Privatpersoner hänvisas till behandlande läkare, Läkemedelsverkets läkemedelsupplysning  eller 1177 Vårdguiden.