Om LIC

De svenska läkemedelsinformationscentralerna (LIC) svarar på frågor från hälso- och sjukvården i de olika regionerna i Sverige. Det finns sju regionala LIC i Sverige, knutna till avdelningarna för klinisk farmakologi vid respektive universitetssjukhus. På LIC samarbetar apotekare, receptarier och kliniska farmakologer för att svara på frågor om läkemedel från sjukvården på ett obundet evidensbaserat sätt. Frågorna kvalitetssäkras ofta genom kontrasignering och diskussion på sittrond. Klicka på bilden nedan för mer information om arbetsmodellen. 

För att ställa en fråga, kontakta läkemedelsinformationscentralen i din region (gäller hälso- och sjukvårdspersonal). För kontaktuppgifter, vänligen klicka på aktuell region/läkemedelsinformationscentral i kartan till höger eller på loggorna längst ner på sidan.