Kontaktansvarig SVELIC

Vill du ställa en fråga till LIC, vänligen klicka på aktuell region/läkemedelsinformationscentral.


Vid tekniska frågor om SVELIC-hemsidan:


Pär Hallberg, öl

Uppsala läkemedelsinformationscentral (ULIC)

Klinisk kemi och farmakologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala


[email protected]