Om RELIS

RELIS – ”Regionale legemiddelinformasjonssentre”, är den norska motsvarigheten till de svenska läkemedelsinformationscentralerna LIC, med liknande arbetssätt. Läkemedelsutredningarna registreras och vissa publiceras i den gemensamma databasen RELIS. För mer information om RELIS, vänligen besök RELIS:s hemsida.

I samarbete med RELIS började under 2014 de svenska läkemedelsinformationscentralerna ELINOR i Umeå och LUPP i Göteborg att registrera och publicera i databasen RELIS, följt av ULIC i Uppsala under 2017 och Linköping, Örebro och Lund 2020 samt Stockholm 2022.

Under 2020 lanserades SVELIC.se, en svensk söksida via vilken man söker i databasen RELIS.