Mer söktips

Mer om att söka i SVELIC

Läkemedel
• Enskilda läkemedel: Sök med substansnamn
Sertralin (som har ATC-koden N06AB06)

Databasen känner igen substansnamn och översätter det automatiskt till dess ATC-kod(er) som används för sökning, varför en sökning på sertralin även återfinner alla norska och vissa svenska produktnamn på läkemedel innehållande sertralin. (Utveckling pågår för att lägga till alla svenska produktnamn).

• Läkemedelsgrupp: Läkemedel inom samma läkemedelsgrupp söks med en del av ATC-koden,
N06AB* SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare)
N06A* Antidepressiva läkemedel

Filtrera (begränsa):
• Språk: Visa endast utredningar på svenska eller norska

• Frågekategorier (vad frågan handlar om, oberoende av språk).
Det är tillräckligt att välja en kategori.
Om man markerar t.ex. två kategorier återfinns bara de utredningar som indexerats med båda kategorierna.

• Sortering på datum: Utredningarna sorteras uteslutande i datumordning (frågedatum).

Kombinera sökord
• Kombinera sökord görs genom att skriva in flera sökord i rutan med mellanrum. Utredningar som innehåller båda sökorden rankas högre och visas högre upp i träfflistan.
• Man kan inte söka med booleska sökoperatorer som AND / OR / NOT i databasen.

Rankning:
Sökord som finns i utredningens Titel, Kategorier, eller indexerade läkemedel rankas högre än svaret och dessa utredningar kommer därför högre upp i träfflistan, liksom om sökordet förekommer ofta i texten. Nyare utredningar rankas också högre.

Bindestreck: Sökning med ord innehållande bindestreck är inte förutsägbar pga att det är beroende av vilket typ av bindestreck som skrivs respektive har lagts in ( – eller – ).