Frågedatum: 2021-10-21
RELIS database 2021; id.nr. 533, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


antikolinergika kramptillståndFråga: Då Papaverin har utgått och Egazil är restnoterat så finns det en ökad efterfrågan på läkemedel mot kramptillstånd i mage och tarm. Funderar därför på om det finns någon påvisad effekt av andra antikolinergika (ex tolterodin) mot dessa kramptillstånd? Kan det förväntas effektivt ur ett farmakologiskt perspektiv och om inte, hur skiljer det sig då från Egazil? Kan atropin i form av ögondroppar som sväljs vara ett behandlingsalternativ? Finns det i sådana fall någon rekommenderad dosering/studier/lokala riktlinjer kring detta?

Svar: Det saknas studier som har undersökt användning av det antikolinerga läkemedlet tolterodin eller atropin oralt vid gastrointestinala kramper. Sökning är gjord i produktresuméer, farmakologiska databaser och i litteraturen (1-4). Vi har inte hittat några riktlinjer som diskuterar oralt atropin eller tolterodin vid gastrointestinala kramper.

Tolterodin och hyoscyamin (Egazil), den L-isomeren av atropin, är antikolinerga medel som hämmar muskarinverkan av acetylkolin på autonoma nervändar, vilket minskar sekret och hämmar gastrointestinal motilitet och blåsmotilitet (5).

Tolterodin är indicerat för behandling av urininkontinens och överaktiv blåsa medan hyoscyamin har använts som kramplösande medel vid behandling av illamående, gastrointestinal spasm och hypermotilitet, funktionellt tarmsyndrom och överaktiv blåsa (1-5).

Antikolinergika uppvisar ofta differentiell antagonism för olika receptortyper och -subtyper, vilket delvis förklarar deras varierande verkan och kliniska användbarhet för olika tillstånd (5).

Papaverin finns tillgänglig som extemporeprodukt hos APL i formen kapsel 40 mg (varunummer 301A558), vilket kan vara ett alternativ. Denna finns i förpackning 100 st/burk och tillverkas vid beställning. Kostnaden för en burk är 990 SEK vid rekvisition. Förmånspriset på recept blir ca 1200 kr. Om man beställer mer än en burk samtidigt, kommer kostnaden per burk att minska litet.
Som spasmolytikum vid irritabel tarm kan även pepparmyntsolja (Colpermin) vara ett alternativ (6).

Det finns även licensalternativ till hyoscyamin:
Hyoscyamine Sulfate ER Tablets, 0,375 mg depottablett (varunummer 843079 hos Unimedic) 100 st/burk. Kostnaden är 1495 kr (7). Denna produkt inkommer i lagret 22 oktober 2021. Hyoscyamin Sulfate tablett 0,125 mg (varunummer 843344 hos Unimedic) 100 st/burk. Kostnaden för en burk är 995 kr (7). Denna produkt inkommer i lagret i början av november.
Hyoscyamine Sulfate depottablett 0,375 mg (varunummer 14428 hos AtriumRx) 100 st/burk. Kostnaden för en burk är 1998 kr (8). Ledtiden vid beställning är 5-10 dagar.

Produktinformation för licensprodukterna bifogas.

Referenser:
  1. Produktresuméer. www.FASS.se. sökning gjord 2021-10-14.
  2. MICROMEDEX Healthcare Series, Thomson MICROMEDEX, Greenwood Village, Colorad [hämtat 2021-10-14.
  3. UpToDate, sökning gjord 2021-10-14.
  4. PubMed. US National Library of Medicine/National Institutes of Health [sökning gjord 2021-10-15]. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
  5. LiverTox, Anticholinergic drugs, läst 2021-10-18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK548287/
  6. IBS – utredning och behandling, Svensk gastroenterologisk förening, 2009. https://svenskgastroenterologi.se/wp-content/uploads/2019/12/2009-ibs.pdf
  7. Korrespondens med Unimedic, [email protected]
  8. Korrespondens med AtriumRx, www.atrimusrx.com