Frågedatum: 2020-11-09
RELIS database 2020; id.nr. 8360, RELIS Midt-Norge
[email protected]
www.svelic.se

Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.


Magemerter hos spedbarn av vitamin D-dråper?Fråga: Kan vitamin D-dråper føre til magevondt/luftsmerter hos spedbarn? På grunn av nye retningslinjer for D-vitamin gir de fleste foreldre nå vitamin D-dråper og ikke tran. Kan det være riktig å gi råd om å forsøke et annet merke i tilfelle det er tilsetningsstoffer hos de forskjellige merkene som eventuelt kan gi dette utslaget? Har RELIS noen erfaring med dette?

Sammanfattning: Abdominal smerte er rapportert med ukjent frekvens ved bruk av vitamin D-dråper. Det er mange årsaker til at spedbarn kan få mageknip og det er vanskelig å kartlegge om det eventuelt kan ha sammenheng med vitamintilskuddet. Hvis det er mistanke om en årsakssammenheng mellom vitamin-D-tilskudd og abdominalsmerter kan man eventuelt forsøke med et annet vitamin D-produkt.

Svar: RELIS har tidligere utredet spørsmål om vitamin D3 og kokosolje (Nycoplus D3 vitamin) dråper kan gi spedbarn mageknip og eventuelt hyppigere avføring. Det ble da konkludert med at det ikke er grunn til å tro at en så liten mengde med kokosolje vil gi mageplager, med mindre barnet reagerer spesifikt på kokosolje. Det er mange årsaker til at spedbarn kan få mageknip og varierende avføringsmønster og det er vanskelig å kartlegge om det eventuelt kan ha sammenheng med vitamintilskuddet. Hvis det er mistanke om en sammenheng kan man eventuelt forsøke med tran (1).

Bivirkningsfrekvensen ved bruk av vitamin D3-dråper (Detremin) er ikke kjent, ifølge den godkjente norske preparatomtalen (SPC) for vitamin D3 med mellomkjedede triglyserider som hjelpestoff. Følgende reaksjoner er rapporter med ukjent frekvens: forstoppelse, flatulens, kvalme, abdominal smerte og diaré (2). Forstoppelse og nedsatt matlyst er angitt rapportert ved bruk av kolekalsiferol i Micromedex (3).

Ifølge de oppdaterte retningslinjene har fullammede barn behov for tilskudd av vitamin D og bør gis vitamin D-dråper fra rundt en ukes alder. Ved bruk av vitamin D-dråper følges anvisning på flasken. For spedbarn har det europeiske organet for matsikkerhet (EFSA) satt en øvre grense for inntak av vitamin D-dråper på 25 mikrogram per dag for barn 0-6 måneder, og 35 mikrogram per dag for barn 6-12 måneder. For barn fra ett års alder er øvre grense satt til 50 mikrogram per dag. Barn som får 6-7,5 dl morsmelkerstatning (avhengig av merke) har tilstrekkelig inntak av både vitamin D og omega-3-fettsyren DHA via morsmelkerstatningen, og skal ikke ha tilskudd (4).

Referenser:
  1. RELIS database 2019; spm.nr. 12341, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Detremin. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 29. mai 2020).
  3. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). Vitamin D. In: Micromedex® 2.0. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 21. oktober 2020).
  4. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje. D-vitamin: Anbefalt inntak er 10 mikrogram (µg) per dag for barn i alderen 0–11 måneder. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/ (Sist oppdatert: 5. oktober 2020).