Frågedatum: 2020-04-03
RELIS database 2020; id.nr. 12777, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-04-03 RELIS database 2020; id.nr. 12777, RELIS Sør-Øst


Steroidinjeksjoner mot sesongllergi og covid-19 pandemi

Fråga: En lege spør om det finnes retningslinjer for om pasienter som vanligvis får Kenacort-injeksjoner (triamcinolon) mot sesongallergi bør avstå fra dette på grunn av den pågående covid-19 pandemien, da mange pasienter lurer på dette.

Svar: I følge preparatomtalen til Kenacort-T varer effekten av 1 ml injeksjonsvæske vanligvis i 2-4 uker, og tilsvarer daglig peroral tilførsel av: 5 mg prednison eller prednisolon, 4 mg triamcinolon eller methylprednisolon, 0,75 mg betametason eller dexametason (1).

Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet oppdaterer jevnlig og hyppig sine anbefalinger vedrørende bruk av ulike medikamentgrupper under den pågående covid-19 pandemien.

Tilsvarende problemstilling (immunsupprimerende behandling og risiko for covid-19-infeksjon) er vurdert av Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet i deres nyeste oppsummeringer.

Legemiddelverket skriver: «Legemidler som er smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende, slik som ikke-steroide antiinflammatoriske legemider (blant annet ibuprofen, ketoprofen, naproksen og diklofenak) og steroider, er kjent å kunne maskere tegn på forverring av infeksjon, blant annet virusinfeksjoner (særlig kjent for vannkopper hos barn). Det er ikke grunnlag for at pasienter som får langvarig (kronisk) behandling med NSAIDs eller steroider, skal endre sin behandling på grunn av fare for covid-19-infeksjon.» (2).

Folkehelseinstituttet har vurdert pågående immunsupprimerende behandling i forbindelse med covid-19-pandemien. De skriver: «Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.» (3).

Vi forstår vurderingene fra Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet slik at rådene omfatter behandlinger der immunsuppresjonen er viktig for terapi og sykdomskontroll. Ved injeksjonsbehandling vil man naturlig nok ikke kunne seponere medikamentet slik man kan ved peroral behandling, hvilket betyr at man må påregne at pasienten har en immunosuppressiv effekt i preparatets virketid.

Behandlende lege bør derfor vurdere indikasjon for injeksjonsbehandling ved sesongallergi sett i lys av koronaviruspandemien. Samtidig har mange allergikere også for eksempel astma. En totalvurdering er altså nødvendig.

Referenser:
  1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Kenacort-T 40 mg/ml, injeksjonsvæske. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 8. august 2014).
  2. Statens legemiddelverk. Har covid-19 betydning for bruk av legemidler? https://legemiddelverket.no/nyheter/har-covid-19-betydning-for-bruk-av-legemidler, publisert 27. mars 2020.
  3. Koronavirus – fakta, råd og tiltak: Råd og informasjon til risikogrupper. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/ (Sist oppdatert: 1. april 2020).