Frågedatum: 2020-09-29
RELIS database 2020; id.nr. 13401, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-09-29 RELIS database 2020; id.nr. 13401, RELIS Sør-Øst


Mangel på Estradot (østradiol) depotplaster

Fråga: Spørsmålet gjelder en kunde som bruker Estradot (østradiol) depotplaster 100 mikrogram/24timer. Det er for tiden leveringsvansker på Estradot depotplaster. Farmasøyt spør hvor praktisk det er å bruke Estradot 50 mikrogram/24 timer og heller bruke 2 plaster enten på samme sted eller på 2 forskjellige steder.

Svar: Statens legemiddelverk har publisert informasjon om mangelen på Estradot depotplaster på sine nettsider (1): https://legemiddelverket.no/nyheter/mangel-pa-estradot-depotplaster

Her oppgis at mangelen på Estradot depotplaster 25 mikrogram, 37,5 mikrogram, 50 mikrogram og 75 mikrogram skyldes produksjonsproblemer på grunn av covid-19. Mangelen på Estradot depotplaster 100 mikrogram skyldes leveringsproblemer. Nye forsyninger av 100 mikrogram er forventet tilgjengelig fra 01.10.2020. Legemiddelverket tillater at apotek leverer ut utenlandske pakninger tilsvarende Estradot depotplaster 100 mikrogram, 24 stk, men forsyningen av utenlandske pakninger kan være begrenset. Vedtaket er gyldig til 01.11.2020 for 100 mikrogram (1).

Estradot finnes blant annet som et 10 cm2 plaster som inneholder 1,56 mg østradiol (som hemihydrat) med en frigivelseshastighet på 100 mikrogram østradiol pr. 24 timer, og som 5 cm2 plaster som inneholder 0,78 mg østradiol (som hemihydrat) med en frigivelseshastighet på 50 mikrogram østradiol pr. 24 timer. Den selvklebende siden av Estradot festes på et rent og tørt område på abdomen. Estradot må ikke festes på brystene. Estradot skal skiftes to ganger i uken. Applikasjonsstedet må varieres og det bør gå minst én uke før et nytt plaster festes på nøyaktig samme hudområde. Det valgte hudområdet bør være intakt og uten irritasjon og huden bør ikke være fet (2).

Etter vår vurdering kan to plastre med styrke 50 mikrogram/24 timer plasseres ved siden av hverandre (i stedet for ett plaster med styrke 100 mikrogram/24 timer). Ved bytte av plastre må begge de nye plastrene settes på et annet sted på abdomen.

Sammanfattning: Ved å applisere to Estradot depotplastre med en frigivelseshastighet på 50 mikrogram/24 timer samtidig, vil man få tilsvarende dosering som ved applikasjon av ett Estradot 100 mikrogram/24 timer depotplaster. Dersom en pasient skal skifte fra bruk av ett 100 mikrogram/24timer depotplaster til to 50 mikrogram/24 timer depotplastre, må dette skje i samråd med forskrivende lege.

Referenser:
  1. Statens legemiddelverk. Mangel på Estradot depotplaster. https://legemiddelverket.no/ (Sist oppdatert: 20. juli 2020).
  2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Estradot. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 21. juni 2019).