Frågedatum: 2021-11-23
RELIS database 2021; id.nr. 14560, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-11-23 RELIS database 2021; id.nr. 14560, RELIS Sør-Øst


Dosering og sikkerhet ved bruk av ivermektin mot covid-19-sykdom

Fråga: En farmasøyt spør om bruk av ivermektin mot covid-19. En apotekkunde har fått forskrevet Scatol (ivermektin) 3 mg tabletter, 4,5 tabletter per døgn i 3-5 dager på grunn av mulig covid-19-sykdom. Hvilken dosering er eventuelt anbefalt ved forskriving av Scatol (ivermektin) mot covid-19-sykdom? Kunden hadde også spørsmål rundt sikkerheten ved denne typen bruk. Farmasøyten har allerede funnet Statens legemiddelverks uttalelse om at SLV ikke anbefaler ivermektin som behandling av covid-19.

Svar: Henvendelsen er besvart per telefon:

Som farmasøyten allerede har funnet, anbefaler verken europeiske legemiddelmyndigheter eller Statens legemiddelverk ivermektin til behandling av covid-19 (1). Det vil derfor heller ikke finnes noen doseringsanbefaling for dette. Det har i praksis vist seg vanskelig å oppnå høyt nok nivå av ivermektin for antiviral effekt hos mennesker med sikre doser, og det finnes ikke gode kliniske studier som viser effekt av ivermektin ved covid-19 (2).

Angående spørsmålet om sikkerhet ved bruk av de forskrevne doser ivermektin: Vi har for ordens skyld sammenliknet den forskrevne dosen med anbefalt dosering ved behandling av skabb, som er en godkjent indikasjon for ivermektin. Anbefalingen ved skabbehandling er 200 mikrogram/kg som engangsdose (3). Det er ikke mulig å ekstrapolere sikkerhetsdata fra dette til en vesentlig høyere kumulativ dose.

Vi råder apoteket til å henvise kunden tilbake til forskrivende lege med sitt spørsmål om sikkerheten ved behandling. Behandling av mulig covid-19-sykdom med ivermektin er utenfor godkjent preparatomtale, såkalt off-labelforskriving, og det påhviler da forskriver et særskilt ansvar.

Sammanfattning: Det finnes ikke doseringsanbefalinger da ivermektin mot covid-19-sykdom ikke er anbefalt behandling. Dette blir da forskriving utenfor godkjent preparatomtale, såkalt off-labelforskriving. Forskriver påtar seg da et særskilt ansvar. Apotekkunden bør ta kontakt med forskrivende lege for sikkerhetsspørsmål.

Referenser:
  1. Statens legemiddelverk. Legemiddelverket anbefaler ikke bruk av ivermektin til behandling av covid-19. (Sist oppdatert: 28. juni 2021).
  2. McIntosh K. COVID-19: Epidemiology, virology, and prevention. Version 160.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 10. november 2021).
  3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Scatol. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 22. november 2019).