Länkar

• Norska RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre)

• ELINOR – Evidensbaserad läkemedelsinformation i norr

• LUPP – Läkemedelsupplysning i Västra regionen

• ULIC – Uppsala läkemedelsinformationscentral

CLINT – Örebro läkemedelsinformationscentral

LiLi – Linköping läkemedelsinformationscentral

LÄIF – Lund läkemedelsinformationscentral

KAROLIC – Stockholm läkemedelsinformationscentral

• Läkemedelsverkets läkemedelsupplysning (Privatpersoner) 

• 1177 Vårdguiden (Privatpersoner)