Frågedatum: 2022-06-07
RELIS database 2022; id.nr. 1001, LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: [email protected]
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2022-06-07 RELIS database 2022; id.nr. 1001, LUPP


Kan man krossa Isomex?

Fråga: Kvinna med hemsjukvård som är i behov av Isomex 30 mg för bröstsmärta. Sjuksköterska undrar om tabletten går att dela eller krossa då patienten har mycket svårt att svälja tabletter.

Svar:
Isomex är depottablett och får ej delas eller krossas(1). Ett alternativ om man vill dela tabletterna är att förskriva Imdur 30 mg då denna tablett får delas men inte krossas (2).

Om enda alternativet är att kunna krossade läkemedlet för intag så kan man överväga att byta till tablett isosorbidmononitrat (Isormobidmononitrat Mylan 10 mg och Ismo tablett 10 mg) . I Fass anges att tabletten inte får krossas (3,4) men bedömning av farmaceuter på LUPP och region Skåne är att sammansättningen av läkemedlet i tabletten gör det möjligt att krossa den (5). Viktigt är dock att uppmärksamma doseringen då isosorbidmononitrat tablett till skillnad från depottablett ska doseras morgon och eftermiddag för att ge doseringsfritt intervall under den symtomfria delen av dygnet och minska risken för toleransutveckling (3,4).

Referenser:
  1. Isomex (isosorbidmononitrat). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 17 december 2021 [citerad 02 juni 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  2. Imdur (isosorbidmononitrat). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 01 augusti 2019 [citerad 02 juni 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  3. Ismo (isosorbidmononitrat). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 22 september 2016 [citerad 02 juni 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  4. Isosorbidmononitrat Mylan (isosorbidmononitrat). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 10 mars 2020 [citerad 02 juni 2022]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  5. Stöd vid läkemedelshantering [Internet]. [citerad 02 juni 2022]. Tillgänglig vid: https://www.lakemedelshantering.se/#/