Frågedatum: 2021-11-12
RELIS database 2021; id.nr. 862, LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
LUPP
E-post: lupp.su@vgregion.se
Tlf: 031-342 85 65
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-11-12 RELIS database 2021; id.nr. 862, LUPP


Opsite täckförband till fentanylplåster?

Fråga: Finns det några data på om det är lämpligt att använda sig av Opsite täckförband till fentanylplåster?

Svar:
Frågan besvarades av LUPP 2021-11-05

Utredning

Två liknande frågor har utretts i slutet av 2018 och 2020 svaret återfinns här:
https://svelic.se/utredning/?id=11-507.
https://svelic.se/utredning/?id=13-1378.

I de svenska produktresuméerna för Durogesic, Fentanyl Orion och Matrifen omnämns varken något förbud eller någon rekommendation om att täcka över plåstret med filmförband (1).

I läkemedelsinformationen för fentanylplåster som återfinns på Lexicomp står beskrivet att om man har problem med adhesionen kan man använda sårtejp för att fästa kanterna, och om det inte hjälper kan man täcka plåstret med ett filmförband (t ex Bioclusive, Tegaderm) (2). Vissa tillverkare tillhandahåller Tegaderm-liknande förband till patienter som kontaktar dem avseende problem med adhesionen av fentanylplåster (3).

Vid förnyad sökning i tillgänglig litteratur har vi funnit en liten observationsstudie på 41 pediatriska palliativa patienter där man övergick från peroral morfinbehandling till behandling med fentanylplåster i motsvarande eller ökande dos och utvärderat behandlingseffekt. Man beskrev även övertäckning med Opsite eller Tegaderm hos 24 % av patienter som en effektiv lösning vid försämrad adhesion (4).
I riktlinjer för palliativ vård av vuxna nämner Waitemata DHB (District Health Board, Nya Zeeland) användningen av ett transparent adhesivt förband (t ex Opsite) om sårtejp för att fästa kanterna av fentanylplåstret inte hjälper (5).

Vi har inte hittat studier som har jämfört effekt och eventuell skillnad mellan olika filmförband, så som Opsite, Tegaderm och Bioclusive, vid användning av dem som ett täckförband till fentanylplåster. Fuktpermeabilitet mellan dessa tre filmförband skiljas dock inte avsevärt (6).

Referenser:
  1. Fentanyl Orion (fentanyl). SPC, Läkemedelsverket [Internet]. 30 juli 2019 [citerad 04 november 2021]; Tillgänglig vid: http://www.fass.se
  2. Fentanyl. Lexicomp® Drug information [Internet]. Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc; 2021 [citerad 04 november 2021]. Tillgänglig vid: https://www.uptodate.com
  3. Thornton P. Medication Safety Series. Journal of Pharmacy Practice and Research. 2005;35(4):305–9.
  4. Hunt A, Goldman A, Devine T, Phillips M. Transdermal fentanyl for pain relief in a paediatric palliative care population. Palliat Med. 01 juli 2001;15(5):405–12.
  5. FentanylPatches-PalliativeCareFeb17.pdf [Internet]. [citerad 04 november 2021]. Tillgänglig vid: https://www.waitematadhb.govt.nz/assets/Documents/health-professionals/palliative-care/FentanylPatches-PalliativeCareFeb17.pdf
  6. Sussman G. TECHNOLOGY UPDATE: Understanding film dressings. 2010;1(4):3.