Frågedatum: 2021-07-16
RELIS database 2021; id.nr. 511, ULIC
https://www.akademiska.se/ulic
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-07-16 RELIS database 2021; id.nr. 511, ULIC


Kolkicin och vaccin mot Covid-19

Fråga: Frågan gäller en patient med familjär medelhavsfeber som behandlas med kolkicin. Patienten vågar inte ta vaccin eftersom hen har hört att det kan vara riskabelt med vaccinet vid behandling med kolkicin. Frågeställaren undrar om vi vet något mer om detta?

Svar: Ingen information om eventuella risker med vaccin mot Covid-19 vid samtidig behandling med kolkicin har återfunnits i litteraturen (1-7).

Referenser:
  1. SPC Vaxzevria, www.fass.se. Läst 2021-07-14.
  2. SPC Comirnaty, www.fass.se. Läst 2021-07-14.
  3. SPC Spikevax, www.fass.se. Läst 2021-07-14.
  4. SPC Covid 19 Vaccine Janssen, www.fass.se. Läst 2021-07-14.
  5. PubMed, sökning gjord 2021-07-14.
  6. Micromedex, DrugDex, sökning gjord 2021-07-14.
  7. Janusmed Interaktioner, www.janusinfo.se, sökning gjord 2021-07-14.