Frågedatum: 2021-07-21
RELIS database 2021; id.nr. 80, CLINT
E-post: CLINT@regionorebrolan.se
Tlf: 019 602 46 82
www.svelic.se
CLINT
E-post: CLINT@regionorebrolan.se
Tlf: 019 602 46 82
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2021-07-21 RELIS database 2021; id.nr. 80, CLINT


Kan tuggad Duroferon skada tänderna

Fråga: Jag har fått en fråga från ett vårdboende där man har en patient som har tuggat på Duroferontabletterna och därmed fått missfärgade tänder. Frågan var om det kan ge skador på tänderna.

Svar: Vi kan inte hitta någon information som tyder på att järnsulfat skulle kunna skada tänderna, tvärtom har det funnits munvårdsprodukter tidigare som innehållit järn (1). Eftersom det vid högre koncentrationer och längre exponering kan orsaka missfärgning av tänderna finns det idag inga sådana produkter på marknaden. Om missfärgningen inte försvinner spontant efter utsättning kan man behöva använda en slipande tandkräm eller professionell tandrengöring enligt produktresumén för Niferex orala droppar(2).

Däremot finns det risk för ulceration i munhåla och esofagus (3).

Sammanfattning: Tuggad Duroferon har inte visats skada tänder i befintlig litteratur. Men det finns risk för sår i munhåla och esofagus om depottabletten tuggas, sugs på eller hålls kvar i munnen.

Referenser:
  1. ”Drug Result Page - In-Depth Answers - Medication Safety - Adverse Effects”. Åtkomstdatum 21 juli 2021. https://www.micromedexsolutions.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=headerLogout#.
  2. ”Niferex - FASS Vårdpersonal”. Åtkomstdatum 21 juli 2021. https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20040607002674.
  3. ”Duroferon® - FASS Vårdpersonal”. Åtkomstdatum 21 juli 2021. https://www.fass.se/LIF/product?nplId=19701120000014&userType=0.