Frågedatum: 2020-06-30
RELIS database 2020; id.nr. 13182, RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
RELIS Sør-Øst
relis@ous-hf.no
www.svelic.se
Utredningen som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal, har utformats utefter tillgänglig litteratur och resurser vid tidpunkten för utredning. Innehållet i utredningen uppdateras inte. Hälso- och sjukvårdspersonal är ansvarig för hur de använder informationen vid rådgivning eller behandling av patienter.
Frågedatum: 2020-06-30 RELIS database 2020; id.nr. 13182, RELIS Sør-Øst


Deling av Estradot plaster i tre deler

Fråga: Lege har forskrevet 25 mikrogram Estradot (østradiol) plaster med dosering ½ plaster hver dag. Farmasøyt spør om apoteket istedenfor kan levere ut 37,5 mikrogram Estradot plaster som deles i 3 like deler.

Svar: Estradot (østradiol) depotplaster har et matrikssystem, og RELIS har tidligere vurdert at plasteret kan deles i to hvis det er nødvendig (1, vedlagt). Samtidig påpekes det at kvalitet, sikkerhet og effekt normalt ikke er undersøkt for plastre som er delt, og at eksakt dose derfor ikke kan garanteres. Dersom depotplastre av matrikstypen deles, anses det viktig at plasteret deles i like store deler, for eksempel ved å dele plasteret i to diagonalt. På bakgrunn av dette kan vi ikke anbefale at Estradot depotplaster deles i tre deler.

Ifølge Statens legemiddelverk er det for tiden mangel på Estradot depotplaster fra Novartis på 25 mikrogram og 50 mikrogram. Mangelen skyldes produksjonsproblemer på grunn av covid-19. Det opplyses at apotek kan levere utenlandske pakninger uten søknad om godkjenningsfritak. Dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, må lege kontaktes slik at pasienten kan få annen behandling (2).

Doseringen som er oppgitt i spørsmålet, er ½ plaster på 25 mikrogram hver dag. Estradot er et depotplaster som skal appliseres to ganger i uken, dvs. hver tredje eller fjerde dag (3). Apoteket bør forsikre seg om at bruksmåten blir korrekt.

Sammanfattning: Vi vil fraråde en praksis med å dele 37,5 microgram Estradot depotplaster i tre deler. Etter vår vurdering kan korrekt dose da ikke garanteres. På grunn av mangel på 25 mikrogram Estradot plaster for tiden, kan apoteket levere ut utenlandske pakninger uten godkjenningsfritak. Dersom utenlandske pakninger ikke kan skaffes, må lege kontaktes slik at pasienten kan få annen behandling.

Referenser:
  1. RELIS database 2019; spm.nr. 12253, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no)
  2. Statens legemiddelverk. Mangel på Estradot depotplaster. https://legemiddelverket.no/ (Sist oppdatert: 26. juni 2020).
  3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Estradot depotplaster. https://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 21. juni 2019).