Multinasjonale firma og uetisk markedsføring av legemidler

En RELIS-ansatt ble invitert til å skrive en leder om markedsføring av produkter, først og fremst i lav- og middelinntektsland, med tvilsom effekt og ofte ikke akseptable bivirkninger. Dette skjer også fra store internasjonale firma som ellers vil fremstå med et godt ’public image’. Lederen tar sitt utgangspunkt i en henvendelse til RELIS. Den berører også den situasjonen at land i EU har preparater på markedet som burde vært fjernet for lenge siden.

Er avføringsmidler skadelige for tarmen?

En apotekfarmasøyt spør RELIS om påståtte uheldige effekter ved overdreven bruk av laksantia er basert på myter eller fakta. På grunn av avhengighets­problematikk og fordi det hevdes at naturlig tarmfunksjon kan svekkes, har det lenge vært vanlig praksis i apotek å fraråde pasienter langvarig bruk av avføringsmidler i høye doser.