Hjelp til selvhjelp – tips om legemiddelinformasjon

RELIS bistår daglig allmennleger i legemiddelspørsmål og erfarer at mange kunne hatt nytte av bedre kjennskap til gode, gratis nettsteder om legemidler, i tillegg til Felleskatalogen og Norsk Legemiddelhåndbok som antas å være godt kjent. Vi har satt opp en liste over nettsteder vi selv bruker og har gode erfaringer med og håper noen av disse kan komme til nytte.