Paxlovid og interaksjoner

Vi nærmer oss høysesong for influensa og andre virus, og i den forbindelse er det relevant å minne om antivirale legemidlers store potensial for interaksjoner med andre legemidler. Et eksempel på et legemiddel man bør være oppmerksom på er Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir), som brukes i behandling av voksne med covid-19 sykdom og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.

Slyngediuretika ved ødem: Alt eller intet!

Ødemer er en vanlig tilstand i allmennpraksis og på sykehjem. Slyngediuretika (loopdiuretika) er effektiv og trygg behandling av pasienter med de vanligste formene for ødem. Det er viktig å kjenne til den spesielle sammenhengen mellom dose og respons for slyngediuretika slik at disse legemidlene doseres korrekt.