Aktuelt om GLP-1-analoger til vektreduksjon

GLP-1-analogen semaglutid (Wegovy) er i en studie vist å redusere risiko for ikke-dødelig hjerteinfarkt, ikke-dødelig slag og død på grunn av kardiovaskulære hendelser hos pasienter med overvekt/fedme og allerede etablert hjerte- og karsykdom. Tirzepatid, en kombinert GLP-1- og GIP-analog, er et nytt legemiddel som kan bli aktuelt med vektreduksjon som indikasjon.

Manipulering, holdbarhet og oppbevaring av legemidler – hvilke kilder kan benyttes?

RELIS bidro nylig med ett innlegg på Legemiddelkonferansen som arrangeres av Legemiddelnettverket i Tromsø kommune. Årets program var bygd rundt oppgavefordeling innen legemiddelhåndtering og innlegget fra RELIS handlet om vurderinger i forbindelse med istandgjøring og utdeling av legemidler. RELIS får ofte spørsmål vedrørende manipulering dersom pasienten ikke kan innta medisinen som angitt i godkjent preparatomtale. I tillegg får vi blant annet spørsmål om holdbarhet, utblanding og oppbevaring av legemidler. Nedenfor følger noen kilder som kan være aktuelle ved vurdering av slike problemstillinger.