Paxlovid og interaksjoner

Vi nærmer oss høysesong for influensa og andre virus, og i den forbindelse er det relevant å minne om antivirale legemidlers store potensial for interaksjoner med andre legemidler. Et eksempel på et legemiddel man bør være oppmerksom på er Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir), som brukes i behandling av voksne med covid-19 sykdom og høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom.