Genital herpesinfeksjon hos kvinner

Mange er smittet med herpes simplex-virus (HSV) uten å være klar over det, og viruset kan smitte videre også i asymptomatiske perioder. Ved første utbrudd av genital herpes anbefales systemisk behandling med antivirale legemidler. Systemisk antiviral behandling er anbefalt i minst 10 dager før forventet fødsel hos gravide med residiverende genital herpes. Man bør ta kontakt med lege for en vurdering ved blemmer/sår i underlivet for første gang, sår som ikke gror og ved nye symptomer under et herpesutbrudd.