Ledig fast stilling som leder

RELIS Sør-Øst søker etter ny leder. Stillingen utlyses som fast 100 % stilling og har krav om utdannelse som farmasøyt på minimum masternivå eller lege. Doktorgrad, relevant spesialisering og ledererfaring er ønskelig. Søknadsfrist tirsdag 21. mai 2023.

Kort om STOPPFall

RELIS har fått en henvendelse angående det nye fallforebyggende verktøyet STOPPFall og evidensgrunnlaget for hvorfor blodtrykksenkende legemidler som for eksempel angiotensin-konverterende-enzymhemmere (ACE-hemmere) eller angiotensin-reseptor-II-antagonister (ARB) ikke er inkludert.