Seponering av avføringsmidler

Store pakninger av tarmstimulerende avføringsmidler (kontaktlaksantia) blir reseptpliktige 15.desember 2010 (1). Hensikten er å redusere faren for feilbruk. Enkelte pasienter har et betydelig overforbruk av reseptfrie avføringsmidler og vil kunne oppsøke lege for å få resept på store doser til lang tids bruk. Finnes det noen anbefalt strategi for å seponere avføringsmidler etter langvarig overforbruk?

Venlafaksin, bupropion og utvikling av galaktoré

En bivirkningsmelding til RELIS beskriver en ung kvinne som behandles med venlafaksin og bupropion for depresjon med god effekt. Hun har det siste halvåret utviklet galaktoré av ukjent årsak, noe hun er utredet for. Lege spør hva som kan være sannsynlig årsak til galaktoré. Trenger man ta ytterligere prøver av pasienten? Dersom et av legemidlene skal seponeres, hvilket av de to anbefales å seponere?