Generisk bytte ‘gone wrong’

De aller fleste meldingene om bivirkninger som er mistenkt relatert til generisk bytte er ikke-alvorlige og vanlige bivirkninger som mest sannsynlig er knyttet til virkestoffet. RELIS har imidlertid nylig mottatt og behandlet en melding om en pasient som fikk alvorlige bivirkninger som er relatert til selve byttet mellom metoprolol generika. Hendelsen meldingen er basert på illustrerer viktigheten av å gi god og tilstrekkelig informasjon når slike bytter foretas. Det er også viktig å forsikre seg at pasienten/kunden har forstått informasjonen som gis.