Manipulering, holdbarhet og oppbevaring av legemidler – hvilke kilder kan benyttes?

RELIS bidro nylig med ett innlegg på Legemiddelkonferansen som arrangeres av Legemiddelnettverket i Tromsø kommune. Årets program var bygd rundt oppgavefordeling innen legemiddelhåndtering og innlegget fra RELIS handlet om vurderinger i forbindelse med istandgjøring og utdeling av legemidler. RELIS får ofte spørsmål vedrørende manipulering dersom pasienten ikke kan innta medisinen som angitt i godkjent preparatomtale. I tillegg får vi blant annet spørsmål om holdbarhet, utblanding og oppbevaring av legemidler. Nedenfor følger noen kilder som kan være aktuelle ved vurdering av slike problemstillinger.